home      cv      works      events      audio      press      contactSurprises in the Dark

2002
for flute, clarinet, violin, alto, violoncello and piano

durata » 11'30

first performance » 14. 11. 2002, Paris, Centre tch?que, Bohemia Magica – Une saison tch?que en France: Ensemble MoEns

Kompozice byla psána na přání souboru MoEns. Doprostřed práce na ní přišla do města povodeň, s ní tma a s ní i zvláštní možnost procházet a objevovat doposud známá „osvětlená“ místa v naprosté temnotě. Podobným způsobem jsem do té doby zkomponovanou strukturu položil do ticha (tmy) a z ní nechal zesilovat (osvětlovat) jen určitá místa. Jakoby hotová skladba a na ní položený nepravidelně propustný akustický filtr. A samozřejmě vzpomínka na Charlese Ivese.